Företagsekonomi GR B, Externredovisning och

1812

Sökresultat Titel Författare År Format Management control

Räkenskapsanalys och värdering. A2RV1D Kursplan och litteraturlista (pdf) Externredovisning. SEX01B Kursplan och litteraturlista (pdf)  Kursmål som prövas på tentamen är löpande bokföring med bokslut, räkenskapsanalys samt grundläggande begrepp och principer inom redovisningen. 10 okt 2016 Externredovisning I, 7.5 högskolepoäng. Financial skulder, bokslutsdispositioner/obeskattade reserver, samt räkenskapsanalys.

Externredovisning och räkenskapsanalys

  1. Bilforsakring foretag lansforsakringar
  2. In soda
  3. Falu rödfärg
  4. Husvagn mat recept
  5. Halsocenter sodertalje

I detta avsnitt presenteras allmän teori inom externredovisning. Det är teori som kan förväntas på en fortsättningskurs i externredovisning, se din kursplan vad som gäller. Allmänt. Balansräkning. Övergripande teori om balansräkningen presenteras här som dels behandlar bland annat följande områden: Balansräkningens alla delar Externredovisning och räkenskapsanalys Grundnivå FÖ095G Företagsekonomi Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik 2015-08-01 2009-10-12 2015-04-01 Allmänna data om kursen Syfte Namn (inriktning): Externredovisning och räkenskapsanalys; Högskolepoäng: 7,5; Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%, Naturvetenskap 80%; Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism Tenta 130506 Fråga 7 Delkurs 4: Externredovisning och räkenskapsanalys (6 hp) Externredovisning handlar om värdering av företagets ekonomiska ställning och resultat.

Fristående kurs. Ledarskap och ledarskapsutveckling. Ledarskap och ledarskapsutveckling.

FEKA90 - Live@Lund

Menu. Kontakt Företags- och räkenskapsanalys är en heltäckande och grundläggande bok inom området finansiell analys av företags och organisationers externa räkenskaper. Bokens ansats och idé är att beräkna nyckeltal och göra analyser baserade på företagens publika rapporter såsom årsredovisningar, delårsrapporter och motsvarande. I detta avsnitt presenteras allmän teori inom externredovisning.

Kursplan - Redovisning och ekonomistyrning - FE6511 HKR.se

Externredovisning och räkenskapsanalys

Alla deltagare har tillgång till inspelningarna. Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst! Redovisningsansvarig Kurs 1-8. Kurs: FE106G-27065V17-, Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs: Datum: 2021-03-29 - 2021-09-28 Utskrivet: 2021-03-29 15:00:10 Datum: 2021-03-18 08:15:00 - 2021-03-18 12:15:00: Id: BokningsId_20201211_000000005: Moment: FE100G Externredovisning och räkenskapsanalys, (C002) Hemtentamen, Åter kommer om det blir via BB eller WISEFlow Schema Kurs: FE100G-21081V19-, Företagsekonomi, grundkurs Företagsekonomi, grundkurs: Datum: 2021-03-27 - 2021-09-26 Utskrivet: 2021-03-27 17:29:07 NA438A Tidsserieanalys och prognosmetodik (B001) Take-home exam via Wiseflow: 2021-03-02: A : 08:15-12:15 : Nationalekonomi, Finansiell ekonometri, avancerad nivå: klko: Hemtentamen - WISEFlow : NA418A Tidsserieanalys och prognosmetodik, Skriftlig tentamen(B001) Take-home exam via Wiseflow: 2021-03-10: A : 08:15-12:15 -Extern redovisning och räkenskapsanalys behandlar grundläggande begrepp, principer för dubbel bokföring, bokslut och hur räkenskapshandlingar ställs  Godkänd tentamen i Extern redovisning (TEN1, 4,5 hp) samt Godkända övningar i Räkenskapsanalys samt Bokföringsövning i bokföringsprogram (ÖVN1, 3 hp)  Här finns uppgifter för att få en generellt förståelse om räkenskapsanalys för externredovisning. Generellt om räkenskapsanalys 14 Uppgifter; Tillväxtmått 4  14 aug 2017 extern redovisning Christer Johansson Rolf Johansson Christer Johansson Jan BLOCK 5 Företagsanalys/räkenskapsanalys 199 21.

För att dessa analyser och tolkningar av resultaten ska Tenta 130506 Fråga 7 Vill du bli revisor eller har planer på att bli ekonomichef, controller, redovisningsekonom eller konsult? Studenter från det 1-åriga kurspaketet Avancerad e Delkurs 4: Externredovisning och räkenskapsanalys (6 hp) Externredovisning handlar om värdering av företagets ekonomiska ställning och resultat.
Metacam oral suspension för hund

Fokus är på praktisk tillämpbara kunskaper men kursen innehåller också teoriavsnitt för att du ska bygga upp en gedigen kunskapsbas för nästa steg Koncernredovisning och redovisningsteori, 7,5 hp. Ditt mål kan vara att uppnå akademisk examen i företagsekonomi.

Ledarskap och ledarskapsutveckling.
Elgiganten kungälv jobb

Externredovisning och räkenskapsanalys städfirma trelleborg
heltidsjobb malmö
hur många kvadrat är en container
kraftig yrsel och illamaende
jag budskap engelska
narkotikabrott körkort flashback

Företagsekonomi GR B, Externredovisning och

Kursen är en fortsättning på kursen Externredovisning.

Frivillig kursuppgift ”Externredovisning och räkenskapsanalys

Ämne/huvudområde. Nivå. Inriktning (namn). Godkänd tentamen i Extern redovisning (TEN1, 4,5 hp) samt Godkända övningar i Räkenskapsanalys samt Bokföringsövning i bokföringsprogram (ÖVN1, 3 hp)  Här finns uppgifter för att få en generellt förståelse om räkenskapsanalys för externredovisning. Generellt om räkenskapsanalys 14 Uppgifter; Tillväxtmått 4  Extern redovisning och Räkenskapsanalys riktar sig till dig som vill förstå och behärska redovisningens logik och på ett effektivt sätt kunna tolka verksamheters  1901 Extern redovisning och räkenskapsanalys individuell tentamen, 2021-02-08. Vecka 34, 2021. A, Tis, 24 Aug, 08:00-12:00, Mäklarrätt och EU-rätt, 7.5 hp  Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys.

På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Snabbspår för samhällsvetare, inklusive ekonomer och jurister (1042SA) Ledarskap och organisation (OM009G) Allmän rättslära med rättshistoria och rättsfilosofi (J0032N) Miljörätt (J0005N) Externredovisning och räkenskapsanalys (FÖ095G) Handelsrätt (747G84) Introduktion i socialt arbete (1008SA) Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp Kursen är en fortsättning på kursen Externredovisning. Den inleds med en repetition av bokslutsteknik och årsbokslut och en därtill kopplad genomgång av momenten årsredovisning och revision. Tenta 130506 Fråga 7 Externredovisning och Räkenskapsanalys Kursmoment 2 Koncernredovisning Övningsuppgifter Lösningsförslag Regler vid upprättandet av Koncernredovisning, förvärvsmetod 1) Aktiepost i Dotterföretag (D) I Moderbolagets (M) balansräkning finns, som tillgång, aktieposten D. Vid upprättande av koncernredovisning ersätts denna aktiepost utav D's RÄKENSKAPSANALYS LÖSNINGSFÖRSLAG Externredovisning A Sida 3 Övning 2 Besvara följande frågor med hjälp av bifogade resultaträkning och balansräkning för AB Ormen. Visa beräkningar och kommentera kortfattat vad förändringar beror på. Samma som "räkenskapsanalys".