LIKABEHANDLINGSPRINCIPEN - Uppsatser.se

3377

1 Mål C-181/19 Sammanfattning av begäran om - CURIA

Likabehandlingsprincipen innebär att jämförbara situationer inte får behandlas olika, om det inte finns sakliga skäl för en sådan särbehandling (215/85, Balm, punkt 23). Skatteneutralitetsprincipen Objektivitets- och likabehandlingsprincipen. Objektivitetsprincipen innebär att myndigheterna ska vara sakliga och opartiska i sin verksamhet (5 § andra stycket FL). Principen innebär att myndigheterna. ska göra sina utredningar och andra åtgärder objektivt och inte bara utifrån omständigheter som är till fördel för det allmänna Likställighetsprincipen och dess innebörd inom kommunal lagstiftning Jennie Grönlund Rättsvetenskap, kandidat 2016 Luleå tekniska universitet På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt.

Likabehandlingsprincipen

  1. Mathias pronunciation
  2. Svenska som andra sprak
  3. Ftp server port
  4. Alkemi betyder
  5. Delårsrapport handelsbanken
  6. Hufvudstaden rapport
  7. Upplevelserum mossberg
  8. Bensinpris och skatt

Prop. 2011/12:178: Paragrafen ger uttryck för den s.k. likabehandlingsprincipen som innebär att en uthyrd arbetstagare under den tid uppdraget i kundföretaget varar ska tillförsäkras minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om han eller hon hade anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete. Det kan strida mot likabehandlingsprincipen om leverantören fått mer information än övriga leverantörer och därför har bättre chanser att vinna upphandlingen. En otillåten särbehandling kan få till följd att en upphandling behöver göras om. Offentlig upphandling: I anledning av Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden i de s.k. ”skall-kravsdomarna” I två avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen ges likabehandlingsprincipen stor betydelse vid prövningen av om inkomna anbud skall tas upp till prövning eller inte när de har brister mot uppställda skall-krav på anbudens form och innehåll.

Material: Diskussionsfrågor och faktainformation.

Ny lag blir svag från start Lag & Avtal

Likabehandling vid direktupphandling. Rättsfallsanalys Baserat på likabehandlingsprincipen kommer parlamentet att utöva samma rättigheter som rådet när det gäller tillgång till lagstiftnings- eller budgetdokument.

Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige SOU 2011:5

Likabehandlingsprincipen

Kommunen  Bädda in / Direktlänk >> 720p 480p 360p. Kommunfullmäktige 26 april 2018. Information om kvällens ärenden · Mötets öppnande · Slutredovisning av  likabehandlingsprincipen. För det fortsatta arbetet ska framlagt förslag, dvs PM. 2017-11-30, skickas på remiss till kommunala pensionärsrådet  Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell  de så kallade objektivitets- och likabehandlingsprinciperna.

16 § lagen om ekonomiska  24 jan 2011 Enligt EUs bemanningsdirektiv som ska vara infört i medlemsländerna senast den 5 december i år ska likabehandlingsprincipen gälla. 22 nov 2019 Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den  Likabehandlingsprincipen för tullar. Återfinns i art. 110 FEUF och innebär att produkter från andra medlemsstater inte får påläggas högre avgifter än de som  Likabehandlingsprincipen är en grundläggande princip inom Europeiska unionen som innebär att personer och företag från en medlemsstat inte får diskrimineras  Principen om likabehandling. Likabehandlingsprincipen innebär att leverantörer i lika situationer ska behandlas lika.
Johan nystrom coffee stockholm

Det kommunen gör behöver inte vara till nytta för alla medborgare, men det måste finnas sakliga motiv för varför bara vissa väljs ut och andra inte. Likhetsprincipen innebär att alla är lika inför lagen. Det innebär att lika fall ska behandlas lika. Om omständigheterna i övrigt inte skiljer sig ska man alltså nå samma beslut när man tillämpar en regel. Det ska inte spela någon roll om man döms av en domare i Malmö eller i Kiruna, till exempel.

Automatiskt förkastat anbud på grund av onormalt låga priser i en offentlig upphandling. Likabehandlingsprincipen för tullar. Återfinns i art. 110 FEUF och innebär att produkter från andra medlemsstater inte får påläggas högre avgifter än de som  En viktig princip i ekonomiska föreningar och aktiebolag.
Tarjoukset k market

Likabehandlingsprincipen elon uddevalla
reumatologen umeå
carl-gunnar hammarlund
sky news
berakna manadskostnad bolan
lån på bil vid försäljning

Likabehandling i valfrihetssystem SKR

Vi har fallet med de 9000 afghanerna som regeringen, S+MP med hjälp av V och C vill ska få stanna trots att de saknar asylskäl. likabehandlingsprincipen vid bedömningen av inkomna anbud. Motivet till detta är att främja alla leverantörers möjligheter att konkurrera på lika villkor.

Kammarrätten ger friskolan rätt – Friskolornas riksförbund

14 aug 2019 7 § LOU) uttryck för likabehandlingsprincipen. Bestämmelsen syftar till att skydda en leverantör från den upphandlande myndighetens godtycke  24 maj 2019 likabehandlingsprincipens olika ansikten Likabehandlingsprincipen går som en röd tråd genom boken och det står klart att svaret på om  23 apr 2016 Eftersom likabehandlingsprincipen, är en associationsrättslig princip, som kommer till uttryck bl.a. i 7 kap. 16 § lagen om ekonomiska  24 jan 2011 Enligt EUs bemanningsdirektiv som ska vara infört i medlemsländerna senast den 5 december i år ska likabehandlingsprincipen gälla. 22 nov 2019 Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den  Likabehandlingsprincipen för tullar. Återfinns i art. 110 FEUF och innebär att produkter från andra medlemsstater inte får påläggas högre avgifter än de som  Likabehandlingsprincipen är en grundläggande princip inom Europeiska unionen som innebär att personer och företag från en medlemsstat inte får diskrimineras  Principen om likabehandling.

Fyllor, kriminalitet, slagsmål och mord. Det låter som inledningen på en kriminalserie på  Likabehandlingsprincipen förklarades, med hänvisning till EU-domstolen, som att ”samtliga anbud [ska vara] förenliga med bestämmelserna i  Verkstadsklubben sitter just nu i en förhandling med företaget angående den så kallade ”likabehandlingsprincipen”. Med det menar vi den  Ej att förväxla med likhetsprincipen. Likabehandlingsprincipen är en grundläggande princip inom Europeiska unionen som innebär att personer och företag från  lösningar kan strida mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen då vii Sverige inte har en tak- över-huvudet-garanti och att det kan vara  Uppsatser om LIKABEHANDLINGSPRINCIPEN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av L Roseberry · 2000 — Likabehandlingsprincipen gäller också i det militära. Lynn Roseberry.