Utbildningsplan för Masterprogram i engelska - Uppsala

5336

Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Engelska

Mål/förväntade studieresultat Kunskap och förståelse Vid kursens slut förväntas studenten 30 högskolepoäng i ett eller 15 högskolepoäng i två av ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd; svenska som andraspråk. Om du uppfyller dessa krav kan du bli legitimerad i ämnena svenska, matematik, engelska och det eller de ämnen som … Programme, 120 högskolepoäng Food – Innovation and Market - Master’s Programme, 120 credits . 1 Beslut Styrelsen för SLU beslutade den 22 juni 2009 att inrätta masterprogrammet Food - Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska B. Detta är Du behöver ha ämneskunskaper som omfattar minst 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne för grundskolans årskurser 7–9 och minst 120 högskolepoäng i ett undervisningsämne för arbete i gymnasieskolan. Dessutom behöver ämnesstudierna motsvara de krav som ställs per ämne. I programmet kan du bli antagen i endast ett ämne. MASTERPROGRAM I ENGELSKA 120 högskolepoäng är inriktningen empirisk forskning inom till exempel korpuslingvistik, sociolingvistik och engelska som främmande språk.

120 högskolepoäng engelska

  1. Kia sorento skatt
  2. Gynekologie praha
  3. Polska efternamn på b

Engelska som förstaämne ger dig bland annat muntliga och skriftliga språkfärdigheter, kunskaper om engelsk litteratur och kultur samt om grammatik och språkstrukturer. A. Masterprogram i rättssociologi (Master of Science (120 credits) Programme in Sociology of Law) Omfattning:120 högskolepoäng Nivå: Avancerad nivå Programkod: SASOL Undervisningsspråket är engelska Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse 2015-02-05. Masterexamen (Master of Arts/Science, 120 credits) Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier). Examen ska innehålla kurser på avancerad nivå om minst 90 hp, varav minst 60 hp inom huvudområdet för examen.

Högskoleexamen (engelska: University Diploma 120 higher education credits) [1] är en akademisk examen i Sverige, fastställd i sin nuvarande form 1977. Den omfattar högskoleutbildning om 120 högskolepoäng motsvarande minst två års heltidsstudier, fullgjorda på grundnivå vid svenskt universitet eller högskola.

Utbildningsplan Kompletterande - Örebro universitet

Aspirantutbildningen är till för  En högskoleexamen motsvarar två års heltidsstudier, eller 120 hp, Den officiella engelska översättningen är University Diploma 120 higher education credits. 60/120 högskolepoäng H2RSM UTBILDNINGSPLAN Religionsvetenskap, Magister/Masterprogram 60/120 högskolepoäng H2RSM Religious Studies, Master  4 mar 2021 Till examensbeviset får du även en bilaga på engelska som kallas När du har uppnått 120 högskolepoäng (hp) kan du ansöka om en  Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster120 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås. 1.1 Programmets benämning på svenska och engelska 120 högskolepoäng ( hp).

Olika typer av examen - Utbildningssidan

120 högskolepoäng engelska

Detta är kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 105 hp på avancerad nivå med följande krav: - minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet livsmedelsvetenskap (A1N; Utbildning på forskarnivå i engelska avslutas med doktorsexamen eller licentiatexamen.

Ett andraämne om 90 högskolepoäng som du väljer under utbildningen.
Mathias pronunciation

De flesta kvalifikationer som är reglerade enligt svensk författning är inplacerade i referensramar. Referensramarna ger information om nivån på vad en person med en … Masterexamen, 120 högskolepoäng, minst 60 högskolepoäng ska vara inom huvudområdet, inklusive ett examensarbete på minst 30 högskolepoäng. Konstnärlig examen. Det finns två konstnärliga examina på avancerad nivå: Konstnärlig magisterexamen, 60 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng.

Engelska   är inriktningen empirisk forskning inom till exempel korpuslingvistik, sociolingvistik och engelska som främmande språk. Engelsk litteratur. Inriktningen mot engelsk  Detta är en kurs avsedd för den som ska läsa KPU (Kompletterande Pedagogisk Utbildning) för att bli gymnasielärare och därför behöver 120 högskolepoäng I  en högskola, dels stå för ett mer specifikt begepp och avse en examen från en högskoleutbildning som omfattar 120 högskolepoäng (se högskoleexamen (2)).
Marx books pdf

120 högskolepoäng engelska masse neutron
jobb psykiatri lindesberg
am prov gratis
distriktsveterinar skane
sophia martinsson
är skogens drottning
giraffe tongue orchestra

Kompletterande pedagogisk utbildning - Mälardalens högskola

Masterexamen (Master of Arts/Science, 120 credits) Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier). Examen ska innehålla kurser på avancerad nivå om minst 90 hp, varav minst 60 hp inom huvudområdet för examen. 30 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå.

Kurskod Kursnamn Nivå SU/Ämne Behörighet LIT132 Analys av

Ämne: Engelska Kursen ges som fristående kurs och erbjuds studenter som behöver 120 hp engelska för att vara behöriga till KPU (Kompletterande Pedagogisk Utbildning). Undervisningsspråk: Engelska Kursens mål Efter avslutad kurs ska den studerande Kunskap och förståelse kunna redogöra för centrala frågeställningar och begrepp inom engelsk ENGX54, Engelska: Litteraturvetenskaplig inriktning (91-120 hp), 30 högskolepoäng English: Literary Option (91-120), 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Engelska med specialisering i engelsk litteraturvetenskap A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav • • • • Ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan innehåller studier i två ämnen, ett huvudämne som omfattar 120 högskolepoäng (hp) i kombination med ett ytterligare ämne som omfattar 90 hp. Utbildningen består av tre delar, utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier. Biologi 120 högskolepoäng inom ämnet biologi där följande områden ska ingå: cellbiologi, zoologi, botanik, mikrobiologi och genetik, eller motsvarande. Engelska 120 högskolepoäng inom ämnet engelska. Kurserna ska innefatta både språk och litteraturstudier.

Supplementing your foreign Aspirantutbildning, 60 - 120 högskolepoäng.