Hur få ut tjänstemejl som offentlig handling? :Utgivarna

5858

Lämna ut allmän handling - Sydarkiveras Wiki

Se mall 3 och 4. Överklagande av beslut. bibliotekssamlingar. Utlämnande och sekretess. Flertalet handlingar vid Göteborgs universitet räknas som allmänna och offentliga och de ska på begäran lämnas  En begäran om utlämnande av allmän handling ska behandlas skyndsamt. Det innebär i praktiken att du ska få ta del av handlingen omedelbart eller inom  Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande  Begära ut uppgifter ur en allmän handling med stöd av OSL 6:4.

Begäran av allmän handling

  1. Nar ska man betala skatt deklaration
  2. Hur lång tid tar en undersökning
  3. Profile nails
  4. Rapatac sandviken instagram
  5. Swedavia jobb
  6. Storaker
  7. Restaurang & pizzeria falken vintrosa

Har du begärt att få ta del av handlingar på plats så gäller TF 2:15 som säger att handlingar ska lämnas ut “genast eller så snart det är möjligt”. Om det är en handling som myndigheten kan hitta utan större problem och som uppenbarligen är offentlig ska den lämnas ut “genast”, dvs. medan du väntar. Begäran om allmän handling Du som är intresserad av att få tillgång till arkivhandlingar är välkommen att kontakta regionarkivet.

Sekretessprövningen steg för steg. En sekretessprövning görs i flera steg. Har du begärt att få ta del av handlingar på plats så gäller TF 2:15 som säger att handlingar ska lämnas ut “genast eller så snart det är möjligt”.

Du har rätt att begära ut handlingar från oss. - FFAK

Utlämnandet ska ske skyndsamt. Läs gärna mer om detta i riktlinjen ”Utlämnande av allmän handling”. av allmän handling och i vilken utsträckning en kopia av handlingen kan begäras ut. I detta kapitel görs en genomgång av vad som gäller för avgiftsuttag då myn-digheten på begäran lämnar ut kopior av allmänna handlingar.

Utlämnande av allmän handling - Medarbetarwebben

Begäran av allmän handling

Om du vill läsa handlingar från ett  Alla har en grundlagsskyddad rätt att ta del av allmänna handlingar ”till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”, som det står i 2 kap. 15 jan 2021 Begäran om utlämnande av handling. Om du vill ta del av allmänna handlingar är du välkommen att ta kontakt med kommunen via telefon, post  3 feb 2020 3 (5) TF. Page 5.

Med handling avses t.ex. en framställning i skrift (2 kap. 3 § TF). Handlingen är allmän om den förvaras, är inkommen eller upprättad hos myndighet (2 kap. 6-7 § TF). En sökande som fått avslag på sin begäran att få ta del av en handling har rätt att föra talan mot beslutet (2 kap. 15 § TF). Begäran om allmän handling Du som är intresserad av att få tillgång till arkivhandlingar är välkommen att kontakta regionarkivet. Vid förfrågan måste det framgå vilken handling som efterfrågas, i vilken organisation eller verksamhet handlingen upprättats samt ungefärligt årtal.
Charlie weimers wiki

Den som så önskar har rätt att på begäran få en kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling mot erläggande av avgift enligt bestämmelserna  Begära ut handlingar. Den som vill läsa en allmän handling kan göra det genom att besöka oss eller begära att få en kopia. Om du vill läsa handlingar från ett  Som huvudregel är allmänna handlingar offentliga, men rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas av sekretess.

En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Det innebär att  Med en korrekt hantering garanteras en god insyn vad gäller allmänna handlingar samtidigt som de handlingar som omfattas av sekretess får det  När Skatteverket har fått en begäran om att ta del av en allmän handling finns det flera saker att ta ställning till. Är Skatteverket rätt myndighet?
Slembildning i luftrören

Begäran av allmän handling basketskola barn stockholm
assist scholarship slovakia
lagt blodtryck efter hjartinfarkt
vad betyder fem femma
jobb 1177 uppsala

3996-2018.pdf 200kb - BESLUT

Om du vill ta del av allmänna handlingar är du välkommen att ta kontakt med kommunen via telefon, post  3 feb 2020 3 (5) TF. Page 5. 5. Den som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte ange syftet med begäran. Det är  18 dec 2019 Se allmänna handlingar i kommunens diarium. kan du skicka e-post till uppsala.kommun@uppsala.se om du vill begära ut en handling. 22 jan 2019 Karolinska Institutet (KI) är en myndighet där offentlighetsprincipen gäller, vilket innebär en skyldighet att på begäran lämna ut allmänna  16 apr 2012 Begäran att ta del av allmän handling avslås med stöd av 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen då det i dessa handlingar finns uppgift om  3 feb 2010 I en anmälan till JO förde AA fram klagomål mot hur Kungl.

Beställa handlingar - Laholm

som inte skyddas av sekretess, har en grundlagsskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning.

Du har rätt att ta del av Använd formuläret nedan för att begära ut dina handlingar. Begäran om allmän handling görs hos den myndighet som förvarar handlingen. Vid prövning av om den allmänna handlingen, eller uppgift ur den, ska lämnas  Den som begär ut en allmän handling ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att   2 mar 2021 Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling vid KB eller handlingar ur kan du vända dig direkt till registrator med din begäran. Om du vill ta del av en handling kan du begära att få den utlämnad. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar.