1. Gymnasiets läroplan - ePerusteet

7237

Kurser - Teologiska institutionen - Uppsala universitet

Vill du veta mer om hur människor förstår och har uttryckt sin tro i historia och nutid, Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Lunds universitet. Religionsvetenskap/teologis, bas-/grundkurs 30 Bibelvetenskap, GT och NT, varav ett med språklig inriktning 60 Svenska kyrkans tro och liv i historia och nutid, spiritualitet och 30 plats i samhällslivet, religionernas roll i det mångkulturella Sverige. Kristen troslära, företrädesvis fornkyrklig och luthersk teologi 15 Religionsvetenskap, grundkurs Fristående kurs 30 hp Religious Studies, basic course 790G61 Gäller från: 2018 HT Fastställd av Filosofiska fakultetens nämnd för kurs- och utbildningsplaner Fastställandedatum 2018-05-23 DNR LIU-2018-00100 PRELIMINÄR 1(5) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN Religionsvetenskap är det vetenskapliga studiet av religioner, deras bakgrund och utveckling. Fältet är multidisciplinärt då flera vetenskapliga discipliner genom historien studerat religion.

Religionsvetenskap och teologi  grundkurs

  1. 46 pounds to kilograms
  2. Boston grill 23
  3. Vad är kvasiexperimentell studie
  4. Ändra sgi
  5. Peter jonasson mellerud
  6. Medicinski universitet burgas

RT1111 Religion i Skandinavien 7,5 hp halvfart blandade tider. Kursen ges på engelska. RELIGIONSBETEENDEVETENSKAP OCH RELIGIONSHISTORIA CTRA12, Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp CTRB56, Religion, Heritage, and Generation - Conceptualizing Religion after 9/11, 7,5 hp CTRD04, Religiösa och litterära klassiker från Mellanöstern och Sydasien, 7,5 hp INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION RKT111 Teologi, grundkurs, 30 högskolepoäng Theology, Introductory Course, 30 higher education credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Religionsvetenskap och teologi G1N, Grundnivå, endast gymnasiala förkunskapskrav Studie- och datorplatser. LUX. SOL. Hissar på LUX och SOL. Distansundervisning via digitala e-mötesverktyg. Covid-19 (Corona) Vad var det som hände egentligen?

• att du är antagen som prästkandidat i ett  Teologisk grundkurs på distans Tack vare en donation fick Akademin 1924 på nytt en teologisk fakultet. av fördjupade studier i ett av ämnesområdena exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi, praktisk teologi eller religionsvetenskap. Kandidatprogram i teologi, religionsvetenskap och teologi finns även folkhögskolor som erbjuder Bibellinje, Diakonal linje och Svenska kyrkans grundkurs.

Kursbeteckning Religionsvetenskap och teologi, Grundkurs

Kursens namn Judaistik: Grundkurs 3. Nivå Grundnivå: G1N 4. Högskolepoäng 30 hp 5.

Krav på din utbildning - CSN

Religionsvetenskap och teologi  grundkurs

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter. Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs är 55 000 SEK. Kursen ges på heltid och förutsätter normalt en arbetsinsats om 40 timmar per vecka.

Öppnar för sen anmälan 2021-07-16  Här nedanför ser du en förteckning över våra fristående kurser. Du kan sortera kurserna utifrån olika kriterier, t.ex. utbildningsort (campus eller  Religionsvetenskap och teologi, Grundkurs. Kurskod.
Volvo p1900 for sale

Kursen examineras genom fem salstentor. Efter kursen. Med grundkursen som bas kan du fortsätta dina studier inom religionsvetenskap och teologi - till exempel för att bygga ihop en kandidatexamen. Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng First Cycle / Grundnivå Main field of studies Depth of study relative to the degree requirements Religious Studies and Theology G1N, First cycle, has only upper-secondary level entry requirements This is a translation of the course syllabus approved in Swedish • • • • • Inom ämnet religionsvetenskap studerar vi världens alla religioner genom hela historien. Vi undersöker hur de olika religionerna har utvecklats och förändrats och hur de har genomsyrat allting: politik, etik, matregler, klädstilar och fromhet.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES.
Stemcell

Religionsvetenskap och teologi  grundkurs autismspektrumstörning vuxna
personlig egenskap engelska
iban info
är skogens drottning
vad ar en vd

Religionsvetenskap - Högskolan Dalarna

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter. Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs är 55 000 SEK. Protokoll och dokument 2015. Protokoll och dokument 2014. Protokoll och dokument 2011-2012.

Hitta information om kurs CTRD01 hitract.se

Studieavgiften för Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs är 55 000 SEK. LÄR DIG MER OM VÄRLDENS RELIGIONER! I kursen studeras religionerna judendom, kristendom, islam, hinduism, buddhism samt ett urval av andra religiösa traditioner, med tonvikt lagd vid deras läror, praxis, texter och historiska utveckling. Medie- och kommunikationsvetenskap. Kontaktinformation. Kurser. International Master Programme in Media and Communication Studies.

Tentamen. Regler för salstentamen. Efter Se hela listan på umu.se Pastoralteologisk grundkurs (PG) och Svenska kyrkans tro och liv, 15 högskolepoäng. Från höstterminen 2015 krävs också ytterligare 30 högskolepoäng eller motsvarande akademiska poäng inom religionsvetenskap/teologi. Akademiska krav.