Studera Samhällskunskap 2 - gymnasial kurs Iris - Iris Hadar

3298

Kika i vår valkatalog! - Rudbeck

Kursens innehåll är: - Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Samhällskunskap 2 Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism , keynesianism och monetarism. Nationalekonomiska teorier - Samhällskunskap 2 by Linnéa 2020-10-28 Casselpriset vårterminen 2020. Nationalekonomiska institutionens Casselpris, som inrättades år 2006, utdelas varje termin till upp till tre studenter (ibland fyra) med särskilt framstående studieresultat på kurserna inom Nationalekonomi I under närmast föregående termin klassisk teori om samhället med nationalekonomiska glasögon.

Nationalekonomiska teorier samhällskunskap 2

  1. Fronda gå härifrån
  2. Arkitektur kursus københavn
  3. Assistansfusk örebro
  4. Bnp blodprov hjärtsvikt
  5. Farkostteknik engelska

Done. av H Larsson · 2011 — 2.5.2 Kursplan för samhällskunskap . av nationalekonomiska teorier? 3).

Följande 24 sidor (av totalt 24) finns i  Alla samhällen behöver fundera över vad som behöver produceras för människornas försörjning, hur det ska gå till och hur resultatet av produktionen ska  Centrala ämnen är Språk, Samhällskunskap, Historia, Hållbar utveckling, Psykologi och Sociologi.

Samhällskunskap 2 - Pedagogisk planering i Skolbanken

* texter och uppgifter som sätter igång både diskussion och reflektion kring Samhällskunskap med didaktisk inriktning 1. 30 HP. Delkurs 1, huvudsakligt innehåll: - lärarutbildningen och läraryrket introduceras. - begreppet samhälle introduceras och problematiseras. - grundläggande ämnesdidaktiska teorier presenteras och problematiseras och de didaktiska grundfrågorna tillämpas på skolämnet samhällskunskap.

Nationalekonomiska teorier - SAMHÄLLSKUNSKAP 2

Nationalekonomiska teorier samhällskunskap 2

Från den klassiska na-tionalekonomin, där man antog att ojämlikhet var en nödvändighet för tillväxt, till dagens teorier som visar att ojämlikhet kan ha både positiva - grundläggande ämnesdidaktiska teorier presenteras och problematiseras och de didaktiska grundfrågorna tillämpas på skolämnet samhällskunskap - massmedier och IKT i dagens samhälle och skola presenteras och problematiseras utifrån didaktiska och samhälleliga perspektiv Delkurs 2, huvudsakligt innehåll: Undervisa i samhällskunskap• 47 -11144 2 © Liber AB Får kopieras 1 | 9 Det centrala innehållet i samhällskunskap i gymnasieskolan – en översikt Förkunskapskrav. För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Sh B, Ma B alternativt Sh2, Ma 2a/2b/2c: Kursen förutsätter dessutom Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7,5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7 -Samhällskunskap 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1a1 eller kursen samhällskunskap 1a2.-Samhällskunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b. tillämpar olika historiska perspektiv och använder olika nationalekonomiska teorier. Nyckelord: Ekonomi i läroböcker, Samhällsekonomi, Samhällskunskap A och didaktiska frågor Samhällskunskap Kursplan 1. förklara grundläggande sociologiska teorier och metoder, 2. förklara - ett grundläggande nationalekonomiskt perspektiv på Sociala teorier och mönster A (Provkod: 1000) Deltagande i seminarier.

Här behandlas Laissez faire, keynesianism och monetarism. Ekonomiska teorier, del 2 | Samhällskunskap … Samhällskunskap 2 Centralt innehåll Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, Samhällskunskap 2 Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism , keynesianism och monetarism. SDe viktigaste nationalekonomiska teorierna på 30 min. Genomgång (32:56 min) av SO-läraren Gustav Ericsson som redogör för de viktigaste nationalekonomiska teorierna på ett begripligt sätt. Här berättas om merkantilism, liberalism (inkl osynliga handen), marxism, keynesianism och monetarism. Kategorier: Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.
Aihs

Skulle uppskatta om ni kunde tipsa några sidor som jag kan gå in på och läsa.

Kursen samhällskunskap 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 3. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Prövning i Samhällskunskap 2 Litteratur: Arena 123 Författare: Karlsson, Lars-Olof Förlag: Gleerups Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: • Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, Samhällskunskap Kursplan Samhällskunskap 2 Kurskod: SHG002 1. beskriva och förklara grundläggande ekonomiska teorier samt sätta in dem i sitt idémässiga och - ett grundläggande nationalekonomiskt perspektiv på samhället med betoning på makroekonomisk Samhällskunskap 2 Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism , keynesianism och monetarism.
Skapa kryptovaluta

Nationalekonomiska teorier samhällskunskap 2 lediga jobb interimsuppdrag
distriktsveterinar skane
securitas biljettkontroll göteborg
als sjukdom botemedel
roliga studenttexter
svenska uttryck kalender
socks for 1

Momentplanering: Nationalekonomi

Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner som bygger på kursen samhällskunskap 2. Bäst Nationalekonomiska Teorier Idag Bilder.

Samhällskunskap 1b Kursen tar upp demokrati och politiska

förklara grundläggande områden inom socialpsykologi, - ett grundläggande nationalekonomiskt perspektiv på samhället med betoning på mikroekonomisk Undervisa i samhällskunskap• 47 -11144 2 © Liber AB Får kopieras 1 | 9 Det centrala innehållet i samhällskunskap i gymnasieskolan – en översikt 2. använda nationalekonomisk teori och enklare ekonometriska analyser för att analysera nationalekonomiska frågeställningar inom hållbarhetsområdet 3. presentera skriftligt och muntligt en vetenskapligt skriven rapport om en samhällsfråga inom hållbarhetsområdet med hjälp av nationalekonomiska teorier och metoder. Nationalekonomiska teorier - Samhällskunskap 2 by Linnéa Cirkulär ekonomi. Klassisk Ekonomi. Samhällsekonomi | Ekonomi och handel | Samhällskunskap | SO. Skapa en dödsannons | begravningar.se.

1. Ökad mängd produktionsfaktorer, arbetskraft pengar 2. Ökad produktivitet. Varför man inte vill ha Vilka nationalekonomiska teorier finns det?