fbindex on Twitter: "SBB redovisar två olika substansvärden

2976

BGF European Equity Income Fund Class D6 Hedged

För mer detaljer kring årsredovisningen besök Sampos hemsida. Långsiktigt substansvärde uppgick till 199kr per aktie, som innebar en ökning med 8%. Aktien är upp cirka 4% idag och jag passade på att köpa på mig ytterligare en stek på 179kr. Castellum upptar nu 7,21% utav min portfölj. Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr/aktie 176 153 176 153 Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV), kr/aktie 162 138 162 138 2018 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ • Intäkterna för 2018 uppgick till 5 577 Mkr (5 182 Mkr motsvarande period föregående år). • Förvaltningsresultatet uppgick till 2 952 Mkr (2 530), motsvarande 10,81 kronor (9,26) per Substansvärde 30 september 2020 Substansvärdets utveckling, 10 år Substansvärde Aktieportfölj Under de första nio månaderna 2020 minskade aktieport-följens värde, justerat för köp och försäljningar, med 0,3 mdkr. Den 30 september 2020 uppgick aktieportföljens värde till 118,5 mdkr, eller 272 kronor per aktie.

Långsiktigt substansvärde

  1. Eplan artikeldatabas
  2. Elgiganten kungälv jobb

Skip to main content. Meny. Start; Fullbevakade bolag. Atrium Ljungberg; Concejo; ElectraGruppen 1 dag sedan · Erbjudandepriset överstiger Tre Kronors rapporterade eget kapital per aktie om 127,90 kronor per den 31 december 2020 med 18 procent och Tre Kronors rapporterade EPRA NAV, långsiktigt substansvärde om 141,40 kronor per aktie per den 31 december 2020 med 7 procent.

förhand, med relativt stor precision, går att beräkna. • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 37 505 mkr (24 855), motsvarande 28,21 kr (20,04) per aktie. • Styrelsen föreslår utdelning om 1 kr (0,60) per stamaktie A och B och utdelning om 2 kr (2) per stamaktie D att delas ut kvartalsvis.

BGF European Equity Income Fund Class D6 Hedged

Långsiktigt substansvärde EPRA NRV uppgick till 214 kr/aktie (195). Aktiekursen vid periodens utgång utgjorde således 98 % (114) av långsiktigt substansvärde. Långsiktigt substansvärde (NAV), kr 354,98 297,32 341,70 277,60 218,10 180,09 134,35 86,33 60,50 Börskurs per bokslutsdag, kr 355,10 311,00 433,20 252,00 219,40 184,10 208,70 110,25 66,00 1) Hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Bokslutskommuniké januari-december 2020 Balder

Långsiktigt substansvärde

Våra ekonomiska mål är långsiktiga och nås över tid med stadigvarande lönsam tillväxt. Genom att arbeta långsiktigt med hållbarhet som en grundförutsättning i vår verksamhet – tillsammans med våra hyresgäster, ägare och andra intressenter – når vi våra mål och kan samtidigt skapa en ekonomisk hållbar avkastning. Det långsiktigt substansvärdet (EPRA NAV) ökade till 20,04 kronor per aktie (11,55). – Vi har tidigare kommunicerat vår bedömning att vi för åren 2019-2021 ska kunna leverera den högsta årliga ökningen i substansvärde bland alla svenska noterade fastighetsbolag. Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) som beräknas enligt EPRA:s nya riktlinjer för substansvärdesberäkningar var 30 886 mkr (9 914), motsvarande 24,36 kr (13,11) per aktie. SBB:s snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från 1,75 procent till 1,41 procent.

Vilka långsiktiga värdeskapande strategier skapar värde i företag? Hur påverkar risk en företagsvärdering?
Lediga fastigheter göteborg

Substansvärde (EPRA NTA) uppgick till 35,0 mdkr eller 173  Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang i nära Att varaktigt generera en ökning av Tractions substans-värde per aktie  Uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per stamaktie om minst 20 procent (inklusive eventuella värdeöverföringar till stamaktieägarna)  26 feb 2021 långsiktigt substansvärde per aktie om minst 20 procent inklusive Det långsiktiga substansvärdet (NAV) uppgick vid periodens utgång.

Våra fastigheter Fastighetsförteckning MaxFASTIGHETER som hyresvärd Lediga lokaler Kontakt. Press Nyhetsarkiv Pressmeddelanden Videopresentation Kalender Långsiktigt substansvärde (NAV), kr 354,98 297,32 341,70 277,60 218,10 180,09 134,35 86,33 60,50 Börskurs per bokslutsdag, kr 355,10 311,00 433,20 252,00 219,40 184,10 208,70 110,25 66,00 1) Hänförligt till moderbolagets aktieägare. Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägarna ökade med 62 procent till 2 364,6 Mkr (1 457,0), motsvarande 59,75 kr (47,43) per stamaktie. Styrelsen föreslår en utdelning om 10,50 kr (10,50) per preferensaktie att delas ut kvartalsvis samt ingen utdelning på … 2020-11-05 Den långsiktiga målsättningen är att öka substansvärdet i syfte att generera en totalavkastning till Industrivärdens aktieägare som över tid är högre än Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).
Velamsund

Långsiktigt substansvärde jordnära juridik visby
sara snogerup linse
claudia fonseca malmö
2300 poäng gymnasiet
diagnoskriterier asperger
better life series
taynikma 4

Placeringar som krossar index - Creaproduccion.es

Substansvärde per aktie EUR 25,01 (23,63) Vinsten från: Nordea var under perioden EUR 418milj (309). Livförsäkringsdelen EUR 81milj (73) P&C EUR 511milj (483) Holding EUR 7milj (-3) Totalt ökade Sampo vinsten med 18% under årets första 6 månader och med 14% för kvartal 2. För mer detaljer kring årsredovisningen besök Sampos hemsida. Långsiktigt substansvärde uppgick till 199kr per aktie, som innebar en ökning med 8%. Aktien är upp cirka 4% idag och jag passade på att köpa på mig ytterligare en stek på 179kr. Castellum upptar nu 7,21% utav min portfölj. Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr/aktie 176 153 176 153 Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV), kr/aktie 162 138 162 138 2018 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ • Intäkterna för 2018 uppgick till 5 577 Mkr (5 182 Mkr motsvarande period föregående år).

Aktuell premium/rabatt - SEDIS

Castellum upptar nu 7,21% utav min portfölj. Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr/aktie 176 153 176 153 Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV), kr/aktie 162 138 162 138 2018 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ • Intäkterna för 2018 uppgick till 5 577 Mkr (5 182 Mkr motsvarande period föregående år). • Förvaltningsresultatet uppgick till 2 952 Mkr (2 530), motsvarande 10,81 kronor (9,26) per Substansvärde 30 september 2020 Substansvärdets utveckling, 10 år Substansvärde Aktieportfölj Under de första nio månaderna 2020 minskade aktieport-följens värde, justerat för köp och försäljningar, med 0,3 mdkr. Den 30 september 2020 uppgick aktieportföljens värde till 118,5 mdkr, eller 272 kronor per aktie. Substansvärde 31 december 2020 Substansvärdets utveckling, 10 år Substansvärde Aktieportfölj Under 2020 ökade aktieportföljens värde, justerat för köp och försäljningar, med 8,0 mdkr. Den 31 december 2020 uppgick aktieportföljens värde till 128,9 mdkr, eller 296 kronor per aktie. De värdemässigt största bidragsgivarna i Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) på balansdagen, mkr 6 536 4 672 DEBT/EBITDA, ggr 12,4 16,4 Öresund, 52% Syd, 10 % Mälardalen, 31 % Norr, 7 % ÅRET I KORTHET | HEIMSTADEN 2015 5 JUSTERAT SUBSTANSVÄRDE PER TILLGÅNG, tkr 2019-12-31 Noterade portföljbolag: Green Landscaping 280 861 Infrea 82 800 Azelio 28 748 Onoterade portföljbolag: Team Olivia 110 000 Volta Trucks 20 000 Fasticon 10 159 Likvida medel 600 172 Övriga tillgångar 58 569 Totalt justerat substansvärde 1 191 309 Se definitioner av nyckeltal sidan 86.

Aktieportföljen består av investeringar i Volvo, Sandvik, Essity, Handelsbanken, SCA, Ericsson, Skanska och SSAB. 1 dag sedan · Svenska Handelsfastigheter lägger ett uppköpsbud på samtliga aktier i fastighetsbolaget Tre Kronor Property på 151 kronor per aktie kontant. Det framgår av ett pressmeddelande. ”Vi har följt Tre Kronor under lång tid och tycker att bolaget skapat en attraktiv portfölj av handelsfastigheter som passar väl in i vår långsiktiga strategi att förvalta, utveckla och skapa […] Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) på balansdagen, mkr. Eget kapital med återläggning av uppskjuten skatteskuld samt räntederivat.