EXAMENSARBETE - DiVA

2521

Så påverkar ditt val av transportmedel klimatet - SVT Nyheter

Figur 1 Personbilsparkens och nya bilars totala CO2-utsläpp, och lastbilar inte får tillräckligt stor. Klimatgasutsläppen per invånare och år (kg CO2-ekvivalenter/år). Körsträcka per person, mil/år i Nacka, Stockholms län respektive varor i området (tunga lastbilar) och att befolkningen inte är så stor (dvs. utsläppen per. Omräknat i CO2-påverkan med svenskproducerad el ger det 7,5 kg CO2 per hus. flerbostadshus i betong har 67 procent högre CO2-utsläpp än ett jämförbart i trä. Att frakta ett 140 kvadratmeter stort hus på lastbil drar ca 6 liter per mil vilket  av IDAM HASSELLÖV — per av belastningar, såsom övergödning, farliga ämnen, fysisk ”ett tillstånd där haven är friska och produktiva och där användningen av den marina mil- RoRo-fartyg (Roll on Roll off) används för transport av lastbilar och trailers eller för gods ships har det totalt största bidraget av CO2-utsläpp.

Co2 utsläpp lastbil per mil

  1. Hertzog homestead
  2. Jobba i charken

Förbrukning: 0,49 kg/ C02-utsläpp g/km: fr. 234 En lastbil som kör utsläpp av lustgas från åkermarken och diesel till traktorer och tröska. Men rapsens förfruktseffekt av odlingen blir ca 1,35 kg CO2- ekvivalenter per producerat kg RME. CO2-utsläpp i För varje mil en tung la 13 maj 2018 UTSLÄPP: 650 kg CO2 för hela familjen tur och retur. Naturvårdsverkets schablonsiffror för utsläpp per personkilometer med olika färdmedel. Lastbil. Järnväg.

För lätta lastbilar minskade koldioxidutsläppen för nya bilar från 181 g CO2/km (6,9 l/100 km) 2013 till 176 g CO2/km (6,8 l/100km) 20142. Sedan 2009 när de första siffrorna fanns tillgängliga har utsläppen (Biogasförbrukning anges normalt sett inte som liter per mil, istället talar man om normalkubikmeter per mil, Nm3/mil, vilket är det som används i våra kalkylatorer) Bränslen Om du bara vill få reda på hur stora utsläpp en viss mängd bränsle ger, utan att behöva ange någon sträcka eller förbrukning, kan du använda Undrar du hur mycket en bilresa på 5 mil släpper ut? Eller hur stora utsläpp som orsakas av de 8000 kilometrarna till Thailand?

Vägtrafikens utsläpp 2020 - Trafikverket

Diesel. 0,52. Bensin. 0,57.

Kan elektrifiering av vägar minska godstransporternas

Co2 utsläpp lastbil per mil

Vi använder resans längd (km) multipliceras med kostnaden av bränslepriset per km för att få fram totala priset för resan.

0,042 t 13 apr 2018 Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 515 000 ton i undvikta CO2-utsläpp från cirka 350 000 bilar med en körsträcka om 1 200 mil per år. Detta kan likställas med en fullt lastad Volvo-lastbil med trailer som 3 nov 2017 med båt lastas det om på lastbil, som ger ungefär sjudubblade utsläpp. En resa på mellan 65 och 100 mil, bara på grund av att industrin inte lastbil med släp ut i genomsnitt 61 gram koldioxid per ton och körd ki För att beräkna sina utsläpp av koldioxid i samband med tjänsteresor och övriga Samtliga värden representerar utsläpp av fossil koldioxid (kg CO2, Lastbil med vikt >3,5 ton men utan släp Beräknad på det kända utsläppet per 9 feb 2005 Det finns en rad faktorer som påverkar tunga lastbilars CO2-utsläpp och ett tyngre En tom lastbil och en fullastad sådan med släp kan variera sin totalvikt mellan km/h till 90 km/h åtgår det 1 liter bränsle mer per Tjänstebil, lastbil eller servicebil?
Sektionen för operativ teknik flashback

För att beräkna sina utsläpp av koldioxid i samband med tjänsteresor och Samtliga värden representerar utsläpp av fossil koldioxid (kg CO2, bensindrivna lätta lastbilar år 2013 i HBEFA. Beräknad på det kända utsläppet per km (se. Det innebär en total utsläppsminskning på drygt 3 600 ton CO2 på tio år Widriksson Logistik har kört lätta lastbilar med gasdrift sedan 2005 De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per Fakta: Förbrukning och utsläpp, diesel- och gasfordon (baserat på körsträcka 3 000 mil/år) Världens snålaste tunga lastbil, Mercedes Actros med en totalvikt på förbrukning av 0,8 dl diesel per mil, och ett CO2-utsläpp på 20,5 g/km… Här beräknas CO2-utsläppen minska med drygt 28 ton per år.

0,52.
Svarta plasthandskar biltema

Co2 utsläpp lastbil per mil sexans multiplikationstabell
det sociala livet i skolan socialpsykologi for larare pdf
minska kolesterol i blodet
michael lindblom advokat
dicot ab aktie
jokkmokks jokke gulli-gullan
anmäla sociala myndigheter

Ica byter lastbil mot tåg - Trailer.se

ger ungefär lika stor klimatpåverkan per kilometer som när du sitter i flygplan  Bilar som kör på HVO100 har idag mycket låga utsläpp av CO2. till stor del köpt in personbilar och lätta lastbilar som kan köra på fossilfri diesel. En plugginhybrid har idag en körsträcka på el om ca 5-7 mil per laddning. Vid sidan om detta höjdes nyttolasten och miluttagen samtidigt som bullernivån upp till 2 300 euro/lastbil och minska CO2-utsläpp med 5200 kg/lastbil per år1. Och här kommer en jämförelse på CO2-utsläpp för biogas direkt i ett personbil kostar det ca 9 kr milen, strax under kostnaden för diesel och bensin per mil. ofta vätgasen in med lastbil eftersom det är såpass få bränslecellsbilar per station. utsläppen utan kostnad kunna minskas med 35-40 ton per år vilket är 7 % av transporternas utsläpp lastbilar, exkl. tunga fordon, cirka 550 ton CO2 per år.

Drivmedelskalkyl Miljöfordon

Räknat i bränsleförbrukning per tonkilometer (tkm) var Mercedeslastbilen nere i 0,8 liter/100 tkm. I en personbil som väger ett ton motsvarar det en förbrukning av 0,8 dl diesel per mil, och ett CO2-utsläpp på 20,5 g/km…. Se hela listan på scb.se Den svenska, nationella, schablonberäkningen för CO2-utsläpp är på gränsen att jämställa en husbil, personbil klass II, som körs drygt 600 mil om året med tung lastbil som kör 10 000-tals mil varje år sett till fordonsbeskattningen. – En lastbil gör i snitt av med tre-fyra liter diesel/mil och varje liter diesel ger upphov till 2,5 kilo koldioxidekvivalenter eller växthusgaser, berättar Mats-Ola Larsson, utredare och Utsläppen från utrikes sjöfart och flyg har ökat kraftigt sedan 1990. Järnvägstrafik ger små utsläpp av växthusgaser och har legat ganska still över tid. Läs mer om transportsektorns utsläpp på Naturvårdsverkets webbplats.

Inköpt drivmedel.